ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกิน 7 ที่นั่ง ราชการจำนวน 1 คัน
 •     สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ถนนสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดรถยนต์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งนั่งส่วนบุคคล เกิน 7 ที่นั่ง ราชการจำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ถนนสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5332 8470 1 ต่อ 13
 • หน่วยงาน    สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ถนนสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/03/2559
 • หมดเขต    29/03/2559
 • อ่าน   234
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294