ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว หมู่ 13 โดยมีปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบวกค้าง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 มกราคม 2552
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/01/2552
 • หมดเขต    14/01/2552
 • อ่าน   578
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294