ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพร้อมรื้อถอนวัสดุเสื่อมสภาพ อาคารแหล่งท่องเที่ยวเชิงเหษตร จำนวน 1 หลัง 1 รายการ
 •     ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเหษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดพร้อมรื้อถอนวัสดุเสื่อมสภาพ อาคารแหล่งท่องเที่ยวเชิงเหษตร จำนวน 1 หลัง 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเหษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2559 รือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5343 1262
 • หน่วยงาน    ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเหษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/03/2559
 • หมดเขต    29/03/2559
 • อ่าน   217
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294