ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในลานจอดรถสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว ความหนา 0.04 เมตร และมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,187.72 ตารางเมตร จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มกราคม 2552
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/01/2552
 • หมดเขต    12/01/2552
 • อ่าน   557
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294