ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จำหน่ายพัสดุที่ใช้งานแล้วจำนวน 2 รายการ โดยวิธีการยื่นซองเสนอราคา
 •     ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานเขตภาคเหนือ มีความประสงค์ จำหน่ายพัสดุที่ใช้งานแล้วจำนวน 2 รายการ โดยวิธีการยื่นซองเสนอราคา ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานเขตภาคเหนือ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5393 1217
 • หน่วยงาน    ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานเขตภาคเหนือ
 • วันที่ประกาศ   17/03/2559
 • หมดเขต    29/03/2559
 • อ่าน   203
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294