ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
 •     สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5323 4015
 • หน่วยงาน    สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/03/2559
 • หมดเขต    23/03/2559
 • อ่าน   189
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294