ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดฯ
 •     สำนักชลประทานที่ 1 จ.เชียงใหม่ ขายทอดตลาดซากยางรถยนต์ชำรุด จำนวน 154 เส้น และซากอะไหล่รถยนต์ชำรุด ประมาณ 620 กิโลกรัม ผู้สนใจติดต่อขอดูรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล และขอดูของได้ที่ คลังพัสดุ งานพัสดุ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 มกราคม 2552 และกำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 15 มกราคม 2552 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 10.30 น.
 • หน่วยงาน    สำนักชลประทานที่ 1 จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/01/2552
 • หมดเขต    15/01/2552
 • อ่าน   727
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294