ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 •     สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สอบราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ อุปกรณ์ Switch จำนวน 3 ชุด และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage Area Network : SAN) จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุและอาคาร สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 มกราคม 2552
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 • วันที่ประกาศ   06/01/2552
 • หมดเขต    14/01/2552
 • อ่าน   591
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294