ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมห้องทันตกรรม ก่อสร้างต่อมเติมห้องน้ำและก่อสร้างต่อเติมห้องบัตรพร้อมห้องเอนกประสงค์
 •     โรงพยาบาลไชยปราการ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมห้องทันตกรรม ก่อสร้างต่อมเติมห้องน้ำและก่อสร้างต่อเติมห้องบัตรพร้อมห้องเอนกประสงค์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานจัดการ โรงพยาบาลไชยปราการ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 เมษายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ีหมายเลขโทรศัพท์ 0 5387 0444
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลไชยปราการ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/03/2559
 • หมดเขต    07/04/2559
 • อ่าน   154
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294