ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์นั่งส่วนบุคคล จำนวน 1 คัน
 •     สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ถนนสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์นั่งส่วนบุคคล จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารได้ที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ถนนสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 เมษายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ีหมายเลขโทรศัพท์ 0 5332 4870 1 ต่อ18
 • หน่วยงาน    สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ถนนสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/04/2559
 • หมดเขต    11/04/2559
 • อ่าน   177
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294