ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดินพร้อมปรับปรุงผิวจราจร หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดินพร้อมปรับปรุงผิวจราจร หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่กองคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 เมษายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ีหมายเลขโทรศัพท์ 0 5334 8222 ต่อ 14
 • หน่วยงาน    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/04/2559
 • หมดเขต    12/04/2559
 • อ่าน   158
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294