ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน จำนวน10 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลูำพูน จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน จำนวน10 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัฒนารายได้ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลูำพูน จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 เมษายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ีหมายเลขโทรศัพท์ 0 5332 1420 ต่อ 106
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลูำพูน จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/04/2559
 • หมดเขต    12/04/2559
 • อ่าน   177
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294