ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาตกแต่งเมืองเพื่อต้อนรับการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ (ช่วงฤดูร้อน) ปี 2559
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประมูลจ้างเหมาตกแต่งเมืองเพื่อต้อนรับการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ (ช่วงฤดูร้อน) ปี 2559ด้วยงานประติมากรรมและศิลปกรรมล้านนา เพื่อสร้างบรรยากาศ หรือตกแต่งทัศนียภาพบริเวณพื้นที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 เมษายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5399 8333
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/04/2559
 • หมดเขต    08/04/2559
 • อ่าน   146
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294