ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนบ้านป่าสักน้อย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนบ้านป่าสักน้อย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หมู่ที่ 9 บ้านไผ่ศรีโขง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 เมษายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5399 8333
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/04/2559
 • หมดเขต    21/04/2559
 • อ่าน   151
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294