ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำแม่ริม บ้านท้องฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ริมเหนือ เชื่อม บ้านต้นแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ริมใต้ อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประมูลก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำแม่ริม บ้านท้องฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ริมเหนือ เชื่อม บ้านต้นแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ริมใต้ อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 เมษายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5399 8333 ต่อ 419
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/04/2559
 • หมดเขต    21/04/2559
 • อ่าน   167
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •  



  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294