ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโป่งนก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่คะ เชื่อม บ้านแม่สูนหลวง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโป่งนก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่คะ เชื่อม บ้านแม่สูนหลวง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 เมษายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5399 8333 ต่อ 419
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/04/2559
 • หมดเขต    21/04/2559
 • อ่าน   168
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294