ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตเทศบาล ตำบลสันทราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตเทศบาล ตำบลสันทราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 8เมษายน 2559 โดยให้ยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้าก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 2 พฤศภาคม 2559 ขอยกเลิกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/04/2559
 • หมดเขต    18/04/2559
 • อ่าน   181
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294