ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยทราย จำนวน 1 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยทราย ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยทราย จำนวน 1 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยทราย ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 เมษายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5310 1600 ต่อ 13
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยทราย ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/04/2559
 • หมดเขต    25/04/2559
 • อ่าน   215
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294