ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้งเหมาอาคารพร้อมลานเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฏ์บำรุง)บ้านทุ่งฟ้าบด ตำบลมะขามหลวง จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้งเหมาอาคารพร้อมลานเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฏ์บำรุง)บ้านทุ่งฟ้าบด ตำบลมะขามหลวง จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 เมษายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5348 1173 5 ต่อ 32
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/04/2559
 • หมดเขต    25/04/2559
 • อ่าน   220
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294