ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลราคาขายพัสดุคงเหลือจากการออกรางวัลกาชาด จำนวน 18 ประเภท ทั้งสิ้น 111 รายการ
 •     เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ถนนราชภาคนัย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประมูลราคาขายพัสดุคงเหลือจากการออกรางวัลกาชาด จำนวน 18 ประเภท ทั้งสิ้น 111 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ถนนราชภาคนัย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 เมษายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5321 2638
 • หน่วยงาน    เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ถนนราชภาคนัย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/04/2559
 • หมดเขต    26/04/2559
 • อ่าน   214
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294