ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างชำรุดทางราชการ
 •     ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างชำรุดทางราชการ จำนวน 4 รายการ ของสถานีตำรวจภูธรแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ งานส่งกำลังบำรุง ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5324 2630
 • หน่วยงาน    ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/04/2559
 • หมดเขต    18/05/2559
 • อ่าน   287
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294