ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     เทศบาลตำบลแม่ทะ ตำบลแม่ทะ อำภอแม่ทะ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนหินคลุกบดแน่น ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ทะ ตำบลแม่ทะ อำภอแม่ทะ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5433 1626
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่ทะ ตำบลแม่ทะ อำภอแม่ทะ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/05/2559
 • หมดเขต    16/05/2559
 • อ่าน   216
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294