ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล, ท่อเหลี่ยม คสล. วางท่อประปา , พนังกันดิน, ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามและก่อสร้างรั้ว รวมจำนวน 15 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลสันกลาง ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล, ท่อเหลี่ยม คสล. วางท่อประปา , พนังกันดิน, ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามและก่อสร้างรั้ว รวมจำนวน 15 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลสันกลาง ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5338 4934ต่อ 12
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลสันกลาง ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/05/2559
 • หมดเขต    31/05/2559
 • อ่าน   195
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294