ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ใต้ทางเดิน หลังอาคารเรียนราชนครินทร์ถึงอาคารเรียนรวมเป็นห้องรับรองนักศึกษาแพทย์และอาจารย์
 •     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.อินทวโรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ใต้ทางเดิน หลังอาคารเรียนราชนครินทร์ถึงอาคารเรียนรวมเป็นห้องรับรองนักศึกษาแพทย์และอาจารย์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.อินทวโรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5393 5283
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.อินทวโรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/05/2559
 • หมดเขต    30/05/2559
 • อ่าน   224
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294