ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีทอดตลาด
 •     สำนักงานการค้าต่างประเทศ เขต 1 (เชียงใหม่) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีทอดตลาด ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานการค้าต่างประเทศ เขต 1 (เชียงใหม่) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5327 4672
 • หน่วยงาน    สำนักงานการค้าต่างประเทศ เขต 1 (เชียงใหม่) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/05/2559
 • หมดเขต    06/06/2559
 • อ่าน   241
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294