ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต และโครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,6,8,11 ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
 •     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต และโครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,6,8,11 ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5336 3231
 • หน่วยงาน    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/05/2559
 • หมดเขต    01/06/2559
 • อ่าน   151
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294