ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหงาปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกและบำรุงป่าเงินนอกงบประมาณประจำปี พ.ศ.2559
 •     สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์ สอบราคาจ้างเหงาปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกและบำรุงป่าเงินนอกงบประมาณประจำปี พ.ศ.2559 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5382 0778
 • หน่วยงาน    สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 • วันที่ประกาศ   25/05/2559
 • หมดเขต    02/06/2559
 • อ่าน   136
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294