ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์สาขาสารสนเทศ
 •     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์สาขาสารสนเทศ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ แผนกพัสดุ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มกราคม 2552 หรือดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกวดราคาทางเว็บไซต์ http://www.rmutl.ac.th
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • วันที่ประกาศ   19/01/2552
 • หมดเขต    23/01/2552
 • อ่าน   493
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294