ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเครื่องแต่งกายในการปฏิบัติงาน
 •     สำนักบริการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สอบราคาซื้อเครื่องแต่งกายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านป้องกันและปราบปราม และเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติด้านการท่องเที่ยว เพื่อใช้ในราชการอุทยานแห่งชาติ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มกราคม 2552
 • หน่วยงาน    สำนักบริการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
 • วันที่ประกาศ   19/01/2552
 • หมดเขต    20/01/2552
 • อ่าน   636
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294