ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
 •     คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ดังนี้ ชุดคอมพิวเตอร์ตัดต่อเสียง จำนวน 2 ชุด , คอมพิวเตอร์สำหรับอัพโหลดข้อมูล 1 ชุด , ชุดเชื่อมต่อระบบเน็ตเวิร์ก (HUB)ข้อมูล 2 ชุด และ Hard Disk 2 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานคลังและพัสดุ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 มกราคม 2552
 • หน่วยงาน    คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/01/2552
 • หมดเขต    27/01/2552
 • อ่าน   592
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294