ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ
 •     จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้ ชุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ (ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน : PM10) และเครื่องมือวัดระดับเสียงและควันดำ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานการเงิน บัญชีและพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มกราคม 2552
 • หน่วยงาน    จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/01/2552
 • หมดเขต    23/01/2552
 • อ่าน   612
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294