ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุการแพทย์
 •     จังหวัดลำพูน สอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ ฟิล์มเอ็กซเรย์ ชนิดฟิล์ม Green 8 รายการ และ น้ำยาล้างฟิล์มเอ็กซเรย์ใช้กับเครื่องอัตโนมัติ 2 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุโรงพยาบาลลำพูนตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552
 • หน่วยงาน    จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   02/02/2552
 • หมดเขต    10/02/2552
 • อ่าน   548
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294