ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงาน กิจกรรมปลูกและบำรุงป่า กิจกรรมปลูกป่าทั่วไป ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่มที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่
 •     สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงาน กิจกรรมปลูกและบำรุงป่า กิจกรรมปลูกป่าทั่วไป ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่มที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5382 0778
 • หน่วยงาน    สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/07/2559
 • หมดเขต    04/07/2559
 • อ่าน   193
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294