ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมากิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์สินค้าของอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ประจำปีงบประมาณ 2559
 •     ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมากิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์สินค้าของอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ประจำปีงบประมาณ 2559 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5324 5361
 • หน่วยงาน    ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/07/2559
 • หมดเขต    11/07/2559
 • อ่าน   175
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294