ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำผู้ป่วยและญาติ
 •     จังหวัดลำพูน สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำผู้ป่วยและญาติ 1 ชั้น ของโรงพยาบาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552
 • หน่วยงาน    จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   02/02/2552
 • หมดเขต    06/02/2552
 • อ่าน   547
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294