ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • เชิญยื่นเสนอราคาการเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านค้า ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 •     สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ เชิญยื่นเสนอราคาการเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านค้า ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่ขอซื้อเอกสารได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 4110-5
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/07/2559
 • หมดเขต    12/07/2559
 • อ่าน   184
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294