ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ ดังนี้ โครงการซ่อมแซมคอสะพาน , ก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามลำน้ำแม่โป่ง , จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ , จ้างเหมาก่อสร้งวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก , ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อยเงิน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/02/2552
 • หมดเขต    10/02/2552
 • อ่าน   557
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294