ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ตกลงจ้างเหมาโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 10 บ้านสันเหนือ ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันยป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันยป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ตกลงจ้างเหมาโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 10 บ้านสันเหนือ ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันยป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่ขอซื้อเอกสารได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันยป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 4 กรกฎาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5302 3028 ต่อ 202
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันยป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/07/2559
 • หมดเขต    04/07/2559
 • อ่าน   175
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294