ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์วิชาการและบริการข้อมูลพลังงานภูมิภาคที่ 10
 •     ศูนย์วิชาการและบริการข้อมูลพลังงานภูมิภาคที่ 10 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์วิชาการและบริการข้อมูลพลังงานภูมิภาคที่ 10 ตำบลช้างเผือก จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีกรทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ศูนย์วิชาการและบริการข้อมูลพลังงานภูมิภาคที่ 10 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2552
 • หน่วยงาน    ศูนย์วิชาการและบริการข้อมูลพลังงานภูมิภาคที่ 10
 • วันที่ประกาศ   02/02/2552
 • หมดเขต    09/02/2552
 • อ่าน   585
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294