ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 •     โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ผู้สนใจติตด่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552
 • หน่วยงาน    โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
 • วันที่ประกาศ   02/02/2552
 • หมดเขต    12/02/2552
 • อ่าน   590
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294