ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง ยาง Hotmix เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ถนนสายบ้านปางแก - บ้านป๊อก หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง ยาง Hotmix เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ถนนสายบ้านปางแก - บ้านป๊อก หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5399 8333 ต่อ 421
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/07/2559
 • หมดเขต    21/07/2559
 • อ่าน   164
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294