ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • โรงเรียนบ้านสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องสมุด
 •     โรงเรียนบ้านสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องสมุด ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ห้องการเงิน โรงเรียนบ้านสันกำแพง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2550
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านสันกำแพง
 • วันที่ประกาศ   16/06/2550
 • หมดเขต    25/06/2550
 • อ่าน   729
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294