ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเมี่ยง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยผาตืน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเมี่ยง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/07/2550
 • หมดเขต    08/08/2550
 • อ่าน   612
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294