ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาโครงการสร้างโอเวอร์เลย์ถนน บริเวณหน้าวัดแม่ย่อยถึงสุดเขตข่างโรงเรียนบ้านแม่ย่อย หมู่ที่ 1 ตำบลสันทรายน้อย รายละเอียดตามแบบกองช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวงกำหนด
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาโครงการสร้างโอเวอร์เลย์ถนน บริเวณหน้าวัดแม่ย่อยถึงสุดเขตข่างโรงเรียนบ้านแม่ย่อย หมู่ที่ 1 ตำบลสันทรายน้อย รายละเอียดตามแบบกองช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวงกำหนด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5339 7248-9ต่อ 301
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/07/2559
 • หมดเขต    27/07/2559
 • อ่าน   221
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294