ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการเช่าพื้นที่ ชั้น 1 อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 •     คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการเช่าพื้นที่ ชั้น 1 อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 2913
 • หน่วยงาน    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/07/2559
 • หมดเขต    22/07/2559
 • อ่าน   158
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294