ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
 •     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 1,228 รายการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และหน่วยงานในสังกัด ผู้สนใจติดต่อได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5422 7525
 • หน่วยงาน    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 • วันที่ประกาศ   14/07/2559
 • หมดเขต    27/07/2559
 • อ่าน   232
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294