ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ดังนี้ ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบประปา , ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง , ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ , ก่อสร้างห้องส้วม จำนวน 2 ห้อง และก่อสร้างรั้วลวดหนาม พร้อมประตูทางเข้า-ออก จำนวน 2 จุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการ (ชั่วคราว) องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/02/2552
 • หมดเขต    16/02/2552
 • อ่าน   586
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294