ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
  • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ
  •     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5312 1121
  • หน่วยงาน    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  • วันที่ประกาศ   14/07/2559
  • หมดเขต    21/07/2559
  • อ่าน   136
  • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
  •      สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
    49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294