ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ ดังนี้ เครื่องมือเก็บตัวอย่างฝุ่นกำลังสูง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารข้อเสนอได้ที่ หน่วยพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/02/2552
 • หมดเขต    11/02/2552
 • อ่าน   627
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294