ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
 •     โรงพยาบาลหางดง ต.หางดง อ.หางดง เชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ แผ่นทดสอบระดับน้ำตาลในเลือด 500 กล่อง จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงพยาบาลหางดง ต.หางดง อ.หางดง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5344 2390 ต่อ 508
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลหางดง ต.หางดง อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/07/2559
 • หมดเขต    05/08/2559
 • อ่าน   170
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294